Aktualności

7 stycznia 2019

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Od totalitaryzmu do wolności”


 

W związku z przypadającą w bieżącym roku drugą rocznicą śmierci ś.p. dr Zbigniewa Nawrockiego, wieloletniego wykładowcy Instytutu Historii PWSW, zajmującego się badaniem najnowszych dziejów Polski, Instytut Historii PWSW organizuje w dniu 1 marca 2019 r. konferencję historyczną. Konferencja nosić będzie nazwę – „Od totalitaryzmu do wolności”.

Jej tematyka nawiązuje do zakresu badań podejmowanych przez dr Zbigniewa Nawrockiego i dotyczy w szczególności szeroko rozumianej problematyki polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944 – 1956 i walki z nim, zjawisk i mechanizmów jego funkcjonowania, organów bezpieczeństwa i represji komunistycznej.

Celem konferencji obok popularyzacji dorobku naukowego dr Zbigniewa Nawrockiego jest ukazanie najważniejszych aspektów działalności polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce na tle innych konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956. Konferencja miała również na celu przedstawienie najnowszego stanu badań nad powojenną konspiracją antykomunistyczną, wymianę doświadczeń, nawiązanie ścisłej współpracy między instytucjami i osobami zajmującymi się tą tematyką, jak również popularyzację wiedzy na ten w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza osoby w przyszłości współpracujące ze śp. dr. Nawrockim, a także zajmujące się podobną jak On problematyką do udziału w konferencji. Spektrum tematyczne swoim zakresem obejmuje:

  1. Badania ruchu antykomunistycznego w Polsce. Dr Zdzisław Nawrocki jako historyk totalitaryzmu, wykładowca i organizator badań nad historią najnowszą;
  2. Polskie ugrupowania antykomunistyczne po II wojnie światowej;
  3. Komunistyczne organy bezpieczeństwa i ich rola w walce z opozycją antykomunistyczną;
  4. Opór Polaków przeciwko reżimowi (1956, 1970, 1976, 1980);
  5. Stan wojenny i jego konsekwencje;
  6. Przeobrażanie się społeczeństwa zniewolonego w demokratyczne;
  7. Polskie zwycięstwo nad komunistycznym reżimem (okrągły stół, wybory czerwcowe 1989 r.).

Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Instytutu Historii do dnia 12 lutego. Udział w konferencji jest bezpłatny.