Aktualności

13 grudnia 2017

I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej w PWSW już za nami!


W dniach 17-19 XI br. odbył się w Przemyślu I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie. Jego organizatorami było Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Patronat nad Kongresem objął Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. W Kongresie uczestniczyło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, w większości nauczycieli szkół polskich. Podczas uroczystego koncertu „Drogi do Niepodległości”, który odbył się na Zamku Kazimierzowskim Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska wręczył nagrody dla nauczycieli oraz przedstawicielom PWSW zaangażowanym w organizację Kongresu – rektorowi dr Pawłowi Treflerowi, dyrektorowi Instytutu Historii dr Irenie Kozimali oraz Bartkowi Marczykowi. W drugim dniu – 18 XI odbyły się obrady w Auli PWSW. Część inauguracyjną prowadził dr Stanisław Stępień. Uczestników kongresu powitali: wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł Trefler. Wykład inauguracyjny Kongresu wygłosiła prof. Dr hab. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego na temat: „Współczesna polszczyzna. Zmienność – stałość – różnorodność”. Pierwszy panel dyskusyjny o tematyce statusu polskiej mniejszości narodowej w kontekście prawa do nauki w języku polskim i o Polsce moderowała dyrektor Instytutu Historii dr Irena Kozimala. Prelegentami byli: Beata Pietrzyk – Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mateusz Stąsiek – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Adam Chłopek – Prezes Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Teresa Kryszyń- Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, Andżelika Borys- Prezes Związku Polaków na Białorusi, Józef Kwiatkowski- Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie oraz Dariusz Piotr Bonisławski. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska objął prowadzenie drugiego panelu dyskusyjnego „Edukacja – tożsamość – przyszłość” Stan obecny i sposoby rozwoju polskości na Wschodzie za pomocą narzędzi oświatowych. Prelegentami byli: Maria Zielińska z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na Ukrainie („Nauczyciel polonijny na Wschodzie – wyzwania i potrzeby”), dr Katarzyna Dzierżawin z Instytutu Humanistycznego PWSW („Interferencja językowo-kulturowa w nauczaniu języka polskiego studentów z Ukrainy. Wnioski dydaktyczne”), prof. Dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego („Pobyty naukowe uzdolnionych uczniów”) oraz Karolina Szymborska – Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku („Pobyty edukacyjne i rodzina polonijna”) Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty, które prowadziła prof. Dr hab. Ewa Hoffman- Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Czy romantyczne dziecko było naprawdę dzieckiem? Obraz dzieciństwa i młodości w wybranych lirykach Juliusza Słowackiego”. W podsumowaniu Kongres przyjął rezolucję dotyczącą postulatów środowisk polonijnych do władz polskich. Dzień zakończyła uroczysta kolacja i koncert w wykonaniu zespołu kierowanego przez Jana Nowakowskiego. W programie koncertu znalazły się stare piosenki lwowskie. W ostatnim dniu Kongresu – 19 XI odbyła się dla chętnych wycieczka po Przemyślu, którą prowadził wykładowca Instytutu Historii Bartłomiej Marczyk.