Aktualności

13 grudnia 2017

Konferencja naukowa „W obronie niepodległości na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1918-1944″


W dniach 6-7 października br. odbyła się w Czortkowie na Ukrainie konferencja naukowa „W obronie niepodległości na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1918-1944″ zorganizowana przez Instytut Historii PWSW przy współpracy z Oddziałem IPN w Rzeszowie. Wygłoszono następujące referaty:

  1. Zenon Fajger, Polskie symbole narodowe;
  2. Oleg Pawłyszyn, Wojna o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918-1919 z perspektywy ukraińskiej;
  3. Jacek Migoń, Polsko-ukraiński sojusz wojskowy z 1920 r.;
  4. Oleg Pawłyszyn, Polskie i ukraińskie obozy internowania w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1920;
  5. Stanisław Stępień, „Operacja polska” NKWD w latach 1937-1938 na Ukrainie Radzieckiej;
  6. Irena Kozimala, Polska konspiracja wojskowa w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941;
  7. Bartłomiej Marczyk, Więzienie w Złoczowie jako ośrodek represji sowieckich i niemieckich w latach 1939-1944.