Aktualności

29 marca 2018

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym


27 marca 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy odbyła się
II edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Organizatorami konkursu byli: Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy. Patronat zaś objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Wójt Gminy Żurawica Pan Krzysztof Składowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żurawica Pan Marek Jaremczuk.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat działalności samorządu terytorialnego, kształtowanie poczucia jedności społecznej oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania odpowiedzialności za swoją „Małą Ojczyznę”.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum i składał się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej. Do eliminacji zgłosiło się 27 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 10 uczestników, którzy w części pisemnej zdobyli najwyższą liczbę punktów.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami.

Jury w składzie: dr Elżbieta Dybek z Instytutu Historii PWSW w Przemyślu, mgr Jan Semków – Dyrektor szkoły i mgr Agnieszka Wojtaszek wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęła Emilia Korczyńska, II miejsce – Jakub Grabowski, III miejsce – Katarzyna Jurek.

Główną nagrodą jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego do Strasburga, którą ufundował Europoseł prof. Mirosław Piotrowski, wyjazd planowany jest na czerwiec 2018 roku. Drugą nagrodę ufundował Wójt Gminy Żurawica Pan Krzysztof Składowski, trzecią zaś Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żurawica Pan Marek Jaremczuk. Wszyscy laureaci otrzymali wydawnictwa książkowe od Instytutu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.