Aktualności

17 maja 2018

Konkurs Drogi do niepodległości


Instytut Historii zaprasza studentów PWSW do wzięcia udziału w konkursie Drogi do niepodległości, pod patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu – dr. Pawła Treflera. Konkurs ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, popularyzację wiedzy związanej z walką Polaków o niepodległość od momentu utraty Ojczyzny do jej odzyskania. Idee, którymi kierowali się w swoim życiu nasi rodacy, często rówieśnicy, powinny być ciągle żywe i poruszać naszą wyobraźnię.

Konkurs będzie składał się z dwóch części: pisemnej (test) i ustnej. W etapie pisemnym może wziąć udział nieograniczona liczba studentów, do drugiego zaś etapu zostaną dopuszczeni studenci, którzy najlepiej napiszą test. Część pisemna i ustna obejmuje treści od 1797 roku do 1918 roku oraz historię regionalną, czyli walkę Polaków o niepodległość w regionie. Konkurs odbędzie się w 24 maju 2018 roku podczas „Dni Nauki”. W tym również dniu nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. (nr sali i godzina zostaną podane w późniejszym terminie).

Zgłoszenia uczestników należy przesłać do 21 maja 2018 roku, na adres: Instytut Historii PWSW w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 (z dopiskiem konkurs „Drogi do niepodległości”) lub pocztą elektroniczną na adres: historia@pwsw.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Historii PWSW w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, pokój nr 16.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy