Aktualności

1 października 2018

Konferencja – Drogi Polaków do Niepodległości – Przeworsk, Jarosław, Lubaczów


27 września 2018 r. o godz. 9.00  w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego  w Przemyślu odbyła się konferencja historyczna Drogi Polaków do Niepodległości, wpisująca się w trwające w całym kraju przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konferencję zainicjowała i zorganizowała PBW w Przemyślu, zaś jej współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie.

Przedsięwzięcie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego oraz wszystkich zainteresowanych z miast i powiatów przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego. Ze względu na tak rozległy zasięg, kolejne odsłony konferencji miały miejsce 27 września br. o godz. 12.00 w Przeworsku, zaś 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w Jarosławiu i godz. 12.30 w Lubaczowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia
 • Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta Lubaczowa
 • Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
 • dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska
 • Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski
 • Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
 • Jan Pączek – Starosta Przemyski
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski.

W głównej – merytorycznej części konferencji znalazły się trzy referaty. Jako pierwszy głos zabrał dr Jacek Magdoń   – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, który wygłosił prelekcję nt. znaczenia walki zbrojnej w dążeniu do odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie, o sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach i ich postawie wobec represji zaborców opowiedziała dr Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii PWSW w Przemyślu. Ostatni wystąpił Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który podzielił się ze słuchaczami swoimi refleksjami na temat roli współczesnej rodziny w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli obejrzeć występ artystyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu.