Aktualności

7 stycznia 2019

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Od totalitaryzmu do wolności”


OD TOTALITARYZMU DO WOLNOŚCI

Konferencja pamięci Dra Zbigniewa Nawrockiego 1 marca 2019 r.

 

13:30 – 13:45 – Otwarcie Konferencji przez Rektora PWSW

13:45 – 14:05 – Dr Ryszard Oleszkowicz – Zbigniew Nawrocki – historyk i oficer

14:05 – 14:25 – Dr Stanisław Stępień (PWSW w Przemyślu) – Zbigniew Nawrocki jako badacz polskiego systemu totalitarnego po II wojnie światowej

14:25 – 14:45 – Dariusz Byszuk (IPN Rzeszów) – Zbigniew Nawrocki jako organizator i dyrektor Oddziału Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej

14:45 – 15:05 – Dr Grzegorz Szopa (PWSW w Przemyślu) – Żołnierze Wyklęci – sumienie narodu

15:05 – 15:25 – Dr Irena Kozimala (PWSW w Przemyślu) – W poszukiwaniu grobu „Wyklętego” – porucznika Jana Totha „Mewy”

15:25 – 15:45 – Dr Arkadiusz Machniak (RTN w Przeworsku) – Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie rozpracowania organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne

15:45 – Dyskusja i zakończenie Konferencji

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

Pałac Lubomirskich, sala nr 10 (parter)