Aktualności

6 marca 2019

Konferencja naukowa pt. „Od totalitaryzmu do wolności”.


Dnia 1 marca br. w Instytucie Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej odbyła się konferencja naukowa pt. Od totalitaryzmu do wolności. Konferencję poświęcono zmarłemu niecałe 2 lata temu wykładowcy tejże Uczelni ppłk. dr Zbigniewowi Nawrockiemu wybitnemu badaczowi komunistycznego aparatu bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Należał on do pionierów badań tegoż zagadnienia na terenie dawnego województwa rzeszowskiego. Jego fundamentalna książka pt. Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1944–1949 (Rzeszów 1998), została w 2000 r. wyróżniona Nagrodą im. Jerzego Łojka. Był on także autorem ponad 40 innych prac, artykułów, edycji dokumentów i biogramów polskich działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej, którzy nie złożyli broni, gdyż nie godzili się na sowietyzację państwa polskiego.

Dr Zbigniew Nawrocki położył także nieocenione zasługi dla organizacji archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Był on bowiem organizatorem i pierwszym dyrektorem Oddziału IPN w Rzeszowie, a następnie w latach w latach 2006–2010 dyrektora Biura Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów IPN w Warszawie, najbliższym współpracownikiem ówczesnego prezesa IPN ś.p. prof. Janusza Kurtyki, również wykładowcy historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Celem zorganizowanej w PWSW konferencji obok popularyzacji dorobku naukowego dr Zbigniewa Nawrockiego było ukazanie najważniejszych aspektów trudnych i skomplikowanych dziejów naszej Ojczyzny w latach 1944–1956.

Obrady otworzył Rektor PWSW dr Paweł Trefler. List do uczestników konferencji wystosował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który w krótkich słowach podkreślił znaczenie badań i działalność organizacyjną Zbigniewa Nawrockiego. Natomiast referaty programowe wygłosili wykładowcy Instytutu Historii PWSW oraz pracownicy IPN w Rzeszowie:

– dr Ryszard Oleszkowicz:  Zbigniew Nawrocki – historyk i oficer;

– dr Stanisław Stępień:  Zbigniew Nawrocki jako badacz polskiego systemu totalitarnego po II wojnie światowej;

– Dariusz Byszuk:  Zbigniew Nawrocki jako organizator i dyrektor Oddziału Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej;

– dr Grzegorz Szopa:  Żołnierze Wyklęci – Sumienie Narodu;

– dr Irena Kozimala:  W poszukiwaniu grobu „Wyklętego” – porucznika Jana Totha „Mewy”;

– dr Arkadiusz Machniak  Kombinacja operacyjna pionu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na przykładzie rozpracowania organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne.

Konferencja zgromadziła nie tylko naukowców, ale także współpracowników i przyjaciół Zmarłego naukowca. Zaszczyciła ją swą obecnością Małżonka ś.p. Dr Zbigniewa Nawrockiego – Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, wraz z córką Katarzyną. Podsumowujący konferencję dr Stanisław Stępień podkreślił, że prace naukowe Zbigniewa Nawrockiego stanowią solidną podstawę do dalszych badań powojennych losów naszego regiony, a sam naukowiec już przy pierwszym poznaniu zjednywał sobie sympatię, osobą „którą chce się pamiętać”!