Aktualności

5 lipca 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa we Lwowie


W dniach 25-26 czerwca 2019 r. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych” . Została ona zorganizowana przez Narodową Akademię Wojsk Lądowych Ukrainy im. P. Sahajdacznego we Lwowie przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Wzięło w niej udział 80 naukowców z Polski i Ukrainy, reprezentujących szerokie spektrum tematyczne swoich wystąpień – od obecnej sytuacji geopolitycznej na wschodzie Ukrainy, po zagadnienia historyczne z okresu obu wojen światowych i konflikty zbrojne po roku 1945 r. Obok naukowców z uczelni będących współorganizatorami tej konferencji, zaprezentowali się na niej także przedstawiciele z innych środowisk akademickich, m.in.: Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Franki, Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrowska”, Politechniki Lwowskiej, Narodowej Akademii Rolniczej Ukrainy, Wojskowego Instytutu Telekomunikacji i Informatyzacji, Żytomierskiego Instytutu Wojskowego im. Korolowa, Narodowego Uniwersytetu Obrony Ukrainy im. Czerniawskiego, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.

PWSW była reprezentowana przez dra Grzegorza Szopę, st. wykładowcę Instytutu Historii, który swoje wystąpienie poświęcił obradom Konferencji Paryskiej kończącej I wojnę światową i przypadającej z końcem czerwca br. 100 rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego oraz jego wpływowi na kształt granic państwa polskiego.

Kończąc obrady konferencji, komendant Akademii, generał-lejtnant Pawło Tkaczuk, podziękował za udział w tym przedsięwzięciu i za niezwykle interesujące wystąpienia. Wyraził jednocześnie nadzieję na dalszą naukową współpracę z polskimi środowiskami naukowymi w przyszłości.