Aktualności

28 sierpnia 2019

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego 23-24 listopada 2019 r. w PWSW


REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKATOWY 23-24 LISTOPADA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ!

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje w dniach 23 – 24 listopada 2019 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Rejestracja kandydatów: 01.09.2019 – 15.10.2019 lub szybciej (do wyczerpania miejsc).

Miejsce egzaminu: Zakład Filologii Polskiej, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

 

Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i wysłać jego skan na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Zakład Filologii Polskiej, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

 

Termin przesyłania opłat:  Osoby, które zarejestrują się powinny dokonać opłaty do 7 dni od otrzymania potwierdzenia. Osoby, które zarejestrują się po 10.10. muszą dokonać natychmiastowej opłaty.

Brak opłaty do 7 dnia od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Po rejestracji nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Opłaty:

 

poziom B1 (dorośli) –  515 zł (120 euro)

poziom B2 (dorośli) – 600.80 zł (140 euro)

poziom C1 (dorośli) – 686.60 (160 euro)

poziom C2 (dorośli) – 772.40 zł (180 euro)

 

Wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie

podana później).

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,  wpłaty należy dokonać w złotych polskich zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wpłata.

 

Średni kurs euro z dnia 31.07.2019 r.: 4,2911

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

 

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT    INGBPLPW

IBAN    PL

 

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34  

40-086  Katowice

 

 

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

 

 

Adres e-mail, telefon kontaktowy:  certyfikat.polski@pwsw.pl ;  (16) 735 52 23

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie:

 

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html