Aktualności

12 grudnia 2019

Zajęcia studentów historii w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej


Studenci I roku Historii wraz z wykładowcami dr Elżbietą Dybek i dr Lucjanem Facem na zajęciach w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w dniu 11 grudnia 2019 r.