Aktualności

13 grudnia 2019

Przemyskie Seminaria Naukowe: Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla


4 grudnia 2019 roku Zakład Historii był organizatorem kolejnej edycji Przemyskich Seminariów Naukowych. Wydarzenie to zostało poświęcone historii Przemyśla w latach 1918-1919 a szczególnie jego bohaterom – odznaczonym Gwiazdą Przemyśla.

Autorzy Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla opowiedzieli jak powstawała publikacja oraz czym była „Gwiazda Przemyśla”.

Walki polsko-ukraińskich o Przemyśl i okolice przedstawił wykładowca Zakładu Historii PWSW – dr Lucjan Fac.

Prelekcje poprzedziła projekcja filmu Zapomniani bohaterowie, w którym przytoczonych zostało wiele postaci zaangażowanych w obronę Przemyśla, m. in. Józef Panaś, Mieczysław Szopa, Michał Tokarzewski-Karaszewicz, czy Irena Benszówna.

Nad przebiegiem spotkania czuwała dr Elżbieta Dybek – kierownik Zakładu Historii PWSW.

Podczas konferencji licznie zebrani uczestnicy, głównie młodzież mogli obejrzeć również wystawę „Orlęta Przemyskie – zapomniani bohaterowie”.