Aktualności

16 czerwca 2020

„Duszpasterstwo Garnizonu Przemyśl w latach 1914-2017” – książka autorstwa Grzegorza Kielara, absolwenta historii PWSW w Przemyślu


Pod koniec 2019 r. w ramach Biblioteczki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej ukazała się praca autorstwa Grzegorza Kielara „Duszpasterstwo Garnizonu Przemyśl w latach 1914-2017”. Grzegorz Kielar jest absolwentem naszej uczelni a jego książka jest pokłosiem badań prowadzonych na PWSW na seminarium prof. Henryka Gapskiego, a następnie Uniwersytetu Rzeszowskiego na seminarium prof. Andrzeja Olejki.

Przestrzeń architektoniczną Przemyśla w szczególny i dominujący sposób wypełniają świątynie oraz obiekty użyteczności wojskowej. Są one świadectwem historii miasta, łączącego funkcje znaczącego ośrodka życia religijnego i ważnej siedziby formacji wojskowych. Swoistą syntezę tych dwóch elementów stanowi górujący nad miastem karmelitański kościół p.w. św. Teresy, jeszcze niedawno pełniący funkcję świątyni garnizonowej. Obydwie rzeczywistości łączy również temat duszpasterstwa wojskowego. (ze wstępu do publikacji)

Ta książka jest bardzo potrzebna i chwała autorowi, że podjął się tego tematu pisząc zarys historii duszpasterstwa wojskowego w przemyskim garnizonie od chwili wybuchu I wojny światowej, do momentu kiedy zakończył badania źródłowe w roku 2017. Wybierając okres aż 100 lat autor zmuszony był do omówienia historii duszpasterstwa wojskowego w epoce monarchii Cesarsko- Królewskich Austro-Węgier, w okresie I wojny światowej, kiedy to obok oddziałów CK pojawiły się również oddziały legionowe Polskiego Korpusu Posiłkowego. Następnie przeszedł do okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Przemyśl był siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu Nr. X. Ilość stacjonującego wojska w garnizonie Przemyśl oceniana była wtedy na kilka, a momentami kilkanaście tysięcy wojska (w 1939 r. było to ok. 12, 5 tys. Żołnierzy). A była to mozaika wyznań II RP. Chrześcijanie obrządku łacińskiego i grekokatolicy, prawosławni, sporo żołnierzy wyznania mojżeszowego, luteranie oraz kalwini. Tak więc zabezpieczeniem potrzeb religijnych i w dużym stopniu duchowych musieli zadbać kapelani tych obrządków, a nie było to łatwe. Dyscyplina wojskowa i regulaminy to jedno, a zwykłe życie żołnierskie w tak różnorodnym światku oddziałów skoszarowanych w przemyskim garnizonie to drugie.  Duszpasterze nie raz stawali wobec niezwykle trudnych problemów. I jakoś potrafili sobie z nimi radzić. Autorowi udało się dokonać ich pełnego zestawienia oraz przybliżyć wielu spośród nich na czele z ks. ppłk. Józefem Panasiem  i ks. płk. Antonim Miodońskim. Plejada wspaniałych duchownych, różnych zresztą obrządków, którzy wartości Bóg, Honor i Ojczyzna podawali żołnierzowi Wojska Polskiego jako nadrzędne w życiu zarówno wojskowym, jak i cywilnym.  To w ogromnym stopniu właśnie od nich zależały relacje pomiędzy samymi żołnierzami przemyskiego garnizonu jak i ludnością cywilną. Kapelani wraz ze swoimi żołnierzami poszli na wojnę, … a ta rozrzuciła ich na całym praktycznie teatrze działań wojennych. Na przykład ks. płk Antoni Miodoński został szefem Duszpasterstwa Polskich Sił Powietrznych. Część kapelanów pozostała w kraju nadal pełniąc swoją posługę kapłańską i służbę wojskową, w strukturach ZWZ, AK i innych organizacji zbrojnych polskiego podziemia, na długo jeszcze po zakończeniu działań zbrojnych.

Na dużą uwagę zasługuje okres tzw.  Polski Ludowej, kiedy kapelanom Wojska Polskiego przyszło pełnić posługę w warunkach państwa prosowieckiego w każdym z przejawów jego działalności politycznej i społecznej, a co dopiero wojskowej! Myślę, że po książkę sięgnie wielu czytelników również ze względu na syntetycznie opowiedzianą historię okresu III Rzeczypospolitej. Działa się ona przecież na oczach wielu spośród nas, a postacie takie jak ks. Władysław Dec, Jan Merta, ojciec Andrzej Gut  w latach dziewięćdziesiątych były przecież dla nas niekwestionowanymi autorytetami.  To również  bieżący zapis posługi kapłańskiej, działalności społecznej przemyskich kapelanów po rok 2017.

Praca skomponowana jako zarys dziejów wojskowego duszpasterstwa nie wyczerpuje rzecz jasna tematu. Stanowi jednak uporządkowaną chronologicznie i problemowo syntezę dziejów przemyskiego duchowieństwa wojskowego. Mimo, że autor wzbraniał się przed jej opublikowaniem wskazując na szereg niedoskonałości, którymi jeszcze praca jest obciążona  to jednak warto było. Koniec wieńczy dzieło. Duża w tym zasługa  dr. Grzegorza Klebowicza, który wsparł autora w jego żmudnej pracy. Powstała książka potrzebna, która jednym ułatwi badania, a innych zachęci do podejmowania tematyki lokalnej historii zgodnie z misja Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Grzegorz Krzysztof Kielar  (ur. 25.05.1976 r. w Przemyślu) absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Służy on w 1. Batalionie Czołgów im. Płk. Józefa Koczwary 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w stopniu starszego chorążego sztabowego.

Lucjan Fac