Dyżury

Konsultacje sesja poprawkowa – wrzesien 2022

 

Imię i nazwisko pracownika

Dzień tygodnia

Godzina

Numer pokoju

Dyrektor Instytutu

dr Irena Kozimala

poniedziałek

15.00-16.30

3.28

Kierownik Zakładu

mgr Monika Adamowicz

poniedziałek

środa

12.10-12.55

8.50-9.35

2.24 KT

Opiekun praktyk

dr Edyta Rachfał

czwartek

11.25-12.25

3.31 KT

Nauczyciele akademiccy

dr Violetta Ciećko

poniedziałek

wtorek

7.30-8.00

10.30-11.30

2.21 KT

dr Edyta Rachfał

środa

7.25-7.55

3.31 KT

dr Jacek Rachfał

środa

10.30-12.00

3.31 KT

mgr Paweł Cisło

środa

15.30-17.00

3.31 KT

mgr Agnieszka Andrzejewska

podczas planowych zajęć