Informacja o kierunku

Rok 2017 jest rokiem wyjątkowym dla kierunku Architektura Wnętrz, bowiem równo 10 lat temu został powołany Instytut Architektury Wnętrz jako jedyny wówczas  kierunek o charakterze plastycznym funkcjonujący w strukturze PWSW w Przemyślu. Jest to czas szczególny dla kierunku, czas na uczczenie jubileuszu, ale  także czas na podsumowania i wnioski z 10-lecia działalności i odpowiedni czas na podjęcie nowych, trudnych wyzwań związanych z przemodelowaniem kierunku, pracą nad nowym programem studiów, doborem kadry dydaktycznej a wszystko po to aby studenci i absolwenci, którzy postanowią związać swoją przyszłość z tym kierunkiem mogli uzyskać jeszcze pełniejszą, merytoryczną i bogatszą wiedzę z zakresu Architektury Wnętrz.W bieżącym roku zostały ustanowione nowe specjalności które pozwolą uzyskać mocne kompetencje umożliwiające odnaleźć się na trudnym przemyskim rynku pracy i nie tylko.Odpowiedzią na ten fakt jest rozbudowany program wybieranych przez studentów problemów tematycznych, specjalności dyplomowych:
– Projektowanie architektury wnętrz,
– Projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
– Projektowanie wystaw.
Od roku akademickiego 2017/2018, studia prowadzone na kierunku Architektura Wnętrz są studiami I stopnia trwającymi 3,5 roku (7 semestrów), prowadzonymi w trybie studiów stacjonarnych.
Dzięki temu zapewniona będzie większa mobilność dalszego kształcenia naszych absolwentów, gdyż mogą oni kontynuować studia projektowe na poziomie magisterskim i rozpocząć studia II stopnia na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, albo podjąć pracę zawodową zgodnie z wyuczoną specjalnością w zespołach projektowych, biurach architektonicznych na istniejącym rynku pracy.
Architektura wnętrz jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla młodzieży zainteresowanej sztuką, architekturą, kulturą i tradycją w wymiarze lokalnym jak i krajowym. Pełny program obejmuje moduły odnoszące się do obszaru z zakresu sztuki w dyscyplinie sztuki projektowe. Zawiera również wiele przedmiotów o charakterze praktycznym wychodząc  naprzeciw oczekiwań współczesnego rynku pracy, wymagającego od absolwentów wyższych uczelni szerokiego spektrum wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego, do którego dopuszczane są osoby, które przygotowały pracę dyplomową projektową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł licencjata w zakresie jednej wybranej z proponowanych trzech specjalności.
Architektura Wnętrz kształci na najwyższym, europejskim poziomie w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie: sztuki użytkowe. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym. W programie obok zajęć praktycznych prowadzone są wykłady z historii sztuki europejskiej i polskiej.  Studia na architekturze wnętrz – są studiami niezwykle interesującymi, oryginalnymi ale przede wszystkim to elitarny kierunku dla osób o szczególnej wrażliwości.