Kadra

Kadra dydaktyczna na kierunku Architektura Wnętrz:

prof. Jerzy Swałtek

Architekt wnętrz – projektant elementów wyposażenia wnętrz i mebli. Ukończone studia – ASP Kraków, Wydział Architektury Wnętrz 1971 rok. Uzyskanie kwalifikacji I stopnia / doktorat / ASP Kraków – Wydział Architektury wnętrz 1982 rok. Uzyskanie kwalifikacji II  stopnia / habilitacja  / ASP Poznań- Wydział Architektury wnętrz 1993 rok. W 1997 roku uzyskanie tytułu profesora z nadania Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Od 1982 roku kierownik Pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz  ASP Kraków – Wydział Architektury Wnętrz  –  prodziekan WAW  1996-1999 – Kierownik Katedry Architektury Wnętrz i Mebla ASP 2002 – rzeczoznawca MKiS w zakresie architektury wnętrz i wystawiennictwa od 1981; – ekspert Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych 2003 – ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012-2015.

W Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza prof. zwyczajny  w latach 2007-2019 Kierownik Kierunku Architektury Wnętrz
i Przewodniczący Rady Programowej oraz Pracowni Projektowania mebli i form użytkowych.

Od 2017 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Profesor zwyczajny.

Przewodniczący Rady Programowej . Kierownik i Promotor prac dyplomowych Pracowni Projektowania Elementów Wyposażenia Wnętrz i Mebli.  Kierownik i  Promotor prac dyplomowych Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz

Autor 56 projektów wnętrz – 42 projektów mebli – 17 projektów wystaw i ekspozycji  firmowych –
10  recenzji przewodów doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich.

Nagrody i wyróżnienia.

Nagroda za pracę dyplomową w konkursie Młodych Mistrzów Techniki – 1971; II Nagroda i wyróżnienie w konkursie na element do oplakatowania dla miasta Krakowa; Nagroda Rektora ASP w Krakowie.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków – 1978-1981 i od 1990 roku.  Wiceprezes Rady Artystycznej Sekcji Architektury Wnętrz Okręgu Krakowskiego 1979-1981.

Autor prac teoretycznych dotyczących systematyki architektury wnętrz pod kątem przydatności w procesie kształcenia projektantów, oraz zagadnień wpływu tendencji estetycznych na kształtowanie formy i technologii mebla.


dr hab. Łukasz Sarnat prof. PWSW

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. Pracownik badawczo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Projektowania Mebli WAW ASP w Krakowie.

Adiunkt w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym przemyskiej PWSW na kierunku Architektura Wnętrz prowadzący zajęcia z przedmiotów Podstawy projektowania, Projektowania architektury wnętrz, Projektowanie Wystaw.

Projektant, autor ponad 50 stałych i czasowych wystaw muzealnych dla instytucji takich jak:

– Zamek Królewski na Wawelu

– Muzeum Narodowe w Krakowie

– Muzeum Krakowa

– Muzeum Fotografii w Krakowie

– Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

– Muzeum Historii Kielc

Autor i współautor publikacji naukowych oraz wzorów przemysłowych objętych prawem z rejestracji.


dr Wojciech Kapela adiunkt

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, obecnie wykładowca tej uczelni. W ASP w Krakowie prowadzi Pracownię Intermediów oraz pełni funkcję kierownika Zakładu Nowych Mediów. Obroniona w 2010 rozprawa doktorska “Muzeum jednego widza. Konsekwencje zastosowania nieliniowej narracji w kształtowaniu wirtualnej przestrzeni wystawienniczej “ była jedną z pierwszych dotyczących zagadnień cyfrowej prezentacji dzieł sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Współzałożyciel firm Ultramedio (multimedialne rozwiązania dla muzeów, efekty specjalne, animacja 3D) i ArtLumino (ambient hd video).

Zajęcia prowadzone na kierunku Architektura Wnętrz w PWSW w Przemyślu : modelowanie cyfrowe, podstawy technik cyfrowych w projektowaniu, techniki prezentacji komputerowych.

Jako twórca związany z mediami cyfrowymi od lat współpracuje instytucjami kultury
m.in. z: Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Instytutem Adama Mickiewicza, Kopalnią Soli w Wieliczce, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Małopolskim Ogrodem Sztuki, Instytutem Sztuki Filmowej.
Przygotowywał projekcje wielkoformatowe do widowisk: Carmen TV wg G. Bizeta (reż. Jarosław Staniek) –  w ramach krakowskiego Festiwalu Sacrum Profanum, Quem Quaeritis – w ramach Festiwalu Misteria Paschalia, Carmina na podstawie kantaty Carla Orffa (reż. Maciej Sobociński) – krakowskie Wianki, obchody 750-lecia lokacji miasta Krakowa.
Autor (wraz z Tomaszem Wójcikiem) oprawy multimedialnej do wystawy „Kubrick” w Muzeum Narodowym   w Krakowie-ogłoszonej wydarzeniem roku wg plebiscytu Polskiego Radia.
Współtwórcą filmu krótkometrażowego Swica, autor efektów specjalnych i animacji do filmu Zakochany Anioł (reż. Artur „Baron” Więcek), animacji reklamowych, czołówek programów telewizyjnych (m. in. dla RMF FM, TVN S.A. TVP).
Współautor instalacji interaktywnej „1912 wymiary tradycji / 2012 wymiary przestrzeni” w krakowskim Bunkrze Sztuki. W teatrze współpracował z Pawłem Szumcem (Królik Królik C. Serreau, Śmierć pięknych saren O. Pavla), Maciejem Sobocińskim (Beatrix Cenci J. Słowackiego), Krzysztofem Nazarem (Traviata G. Verdiego), Anną Augustynowicz (Greta Garbo przyjechała), Arturem „Baronem” Więckiem „Wariacje Tischnerowskie”, Krzysztofem Rauem „Czy pan istnieje mr Jones”


dr Marta Trojanowska adiunkt

Historyk sztuki i muzealnik (kustosz dyplomowany w Dziale Sztuki, Rzemiosła i Etnografii Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej); adiunkt w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2004). Kierunki badań: historia sztuki i kultury ziemi przemyskiej i Kresów, w tym szczególnie: dawne dzwony i ludwisarstwo; sztuka religijna, a szczególnie ikonografia maryjna; dawne kafle i piece; kultura niezależna w PRL. Jest autorką około osiemdziesięciu prac z tego zakresu.

Działa w Towarzystwie Miłośników Sztuki Sakralnej i Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu.  Odznaczona brązowym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

W PWSW w Przemyślu prowadzi wykłady z historii sztuki, wykłady z historii mebli i wnętrz oraz seminaria dyplomowe, a także jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego.

Publikacje m. in:

– Dama z Medyki i Londynu. Lela Pawlikowska (1901-1980), Przemyśl, Kraków, Warszawa 2005;
– O kaflach, tudzież o garncarzach, kaflarzach i zdunach w Przemyślu. Kafle ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu, Przemyśl 2006 (współautorstwo); 

-„Nad nim Anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą”… Z ikonografii Bożego Narodzenia, Przemyśl 2006 (współautorstwo);
– Nieznane zabytki sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru oo. franciszkanów w Przemyślu. Przemyśl 2007
(współautorstwo);
-„Duchowe twierdze Polaków”. Kultura niezależna 1981-1989 w Przemyślu i innych ośrodkach dawnego województwa przemyskiego. – Wstęp do badań, w: Pokolenie ’80. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89, Rzeszów 2012, s. 124-145 (w ramach projektu IPN);
– Przesłania patriotyczne dzwonów z okresu międzywojennego z odlewni Felczyńskich z Kałusza i Przemyśla.
– Analiza dokumentacji fotograficznej oraz wybranych zabytków,
„Rocznik Przemyski”, t. 55, z. 4(23), 2019, Historia, s. 173-218.


dr Anna Kałamarz-Kucz adiunkt

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi- dyplom w pracowni Projektowania Ubioru w 2002 r. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni Malarstwa w 2006 r. W 2016 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od 2008 roku pracuje w PWSW w Przemyślu.
Prowadzone przedmioty: malarstwo, projektowanie graficzne

Jest autorką 10 wystaw indywidualnych, uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranica. Twórczość Anny Kałamarz Kucz to połączenie działań z zakresu sztuk projektowych i sztuk pięknych. Działalność artystyczna obejmuje realizacje kolekcji ubioru, tkaniny unikatowej, malarstwo i rysunek.  W zakresie jej zainteresowań malarskich pozostaje głównie problem światła i koloru. Tworząc obrazy, koncentruje się na percepcyjnym ruchu, wykorzystaniu relacji barwnych i ich wzajemnych interakcji. Mieszka i tworzy w Przemyślu.

Nagrody i wyróżnienia:

2018 r.- Nagroda specjalna przyznana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w konkursie
Obraz Roku – BWA Rzeszów,

2017 r.- Wyróżnienie w konkursie Obraz Roku – BWA Rzeszów,

2013 r.- Nagroda indywidualna II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce,-
przyznana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej,

2002 r. – otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


mgr Witold Taworski asystent

Absolwent Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W latach 1973 –1983 asystent projektanta w pracowniach projektowych architektury w Przemyślu . Prowadził również pracownię fotograficzną przy konserwatorze zabytków w Przemyślu. W latach 1983 – 1986 założył pracownię projektowania i wykonawstwa mebli i zabawek . W latach 1986 – 2002 własna pracownia projektowania i wykonawstwa ubioru a obecnie pracownia sztuk plastycznych.

Od 2011 zatrudniony w PWSW na kierunku Architektura Wnętrz,  gdzie prowadzi zajęcia z geometrii wykreślnej,rysunku perspektywy, ergonomii, barwy i światła oraz laboratorium modeli i makiet.


mgr inż. Marta Bartnicka-Bochenek asystent

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – dyplom w roku 2009.

Absolwentka Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach – dyplom w roku 2007.

Absolwentka Wydziału Urbanistyka i Architektura na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – dyplom w roku 2011.

Następnie w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu na uprawnienia budowlane – do projektowania w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie, dnia 10 grudnia 2016 r, uzyskała decyzję o nadaniu w/w uprawnień.

Od roku 2009, właścicielka firmy: Autorska Pracownia Architektury i Wnętrz „Modern Design”. W roku 2017 zatrudniona, na stanowisku architekta – prezesa zarządu, w Pracowni Projektowo – Wykonawczej „Architektonike” Sp. z o.o. w Przemyślu. W tym samym roku objęła stanowisko inspektora ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.

Projektantka, wizjonerka, autorka i współautorka wielu projektów i koncepcji w tym: osiedli wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów usługowych, projektów wnętrz, oraz ich adaptacji na różne funkcje w tym:

 • Koncepcja centrum rekreacyjno sportowego – pływalnia.
 • Lokalizacja: Gliwice
 • Koncepcja centrum technologicznego.
 • Lokalizacja: Katowice
 • Koncepcja montowni telewizorów wraz z ośrodkiem badawczo-rozwojowym.
 •  Lokalizacja: Katowice
 • Koncepcja adaptacji dawnych koszar wojskowych w Przemyślu
 1. Okrzei, Zawiszy Czarnego
 • Koncepcja Muzeum sztuki, Brama Taichung, Taiwan
 • Przemyślu, Projekt.: Budowa ścieżek rowerowych i przystani wodnych w ramach programu Błękitny San”
 • Przemyśl, Projekt architektoniczno-budowlany zespołu obiektów w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej. Osiedle NOVA
 • Program funkcjonalno-użytkowy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych położonych przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II w Przemyślu

Projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku starej szkoły w Zarzeczu, z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury.

Projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy adaptacji pomieszczeń ekspozycyjnych zamku w Baranowie Sandomierskim na apartament hotelowy.

Projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy przebudowy i adaptacji poddasza
na pokoje hotelowe w Zespole Zamkowo – Parkowym w Baranowie Sandomierskim

Przemyśl, Projekt architektoniczno – budowlany budynku usługowego – centrum SPA.


mgr Marian Szajda