Dydaktyka

Proces dydaktyczny na kierunku Architektura Wnętrz realizowany jest w trybie stacjonarnym przez doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów, nauczycieli akademickich pracujących na pierwszym etacie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz praktyków, specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym.

W poszczególnych zakładkach umieszczone są wszelkie informacje dotyczące procesu dydaktycznego.