Program studiów

Potwierdzanie efektów uczenia się na kierunku Architektura Wnętrz

Od  roku akademickiego 2016/2017 kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunek Architektura Wnętrz mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

 

Programy studiów na kierunku Architektura Wnętrz w roku akad. 2020/2021