Ogłoszenia

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Ostateczny termin szkolenia BHP został wyznaczony na dzień 18 stycznia 2021 roku.

Szkolenie odbędzie się w  formie online.


Przysposobienie biblioteczne

W celu odbycia szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego należy zapoznać się z prezentacją, która znajduje się na stronie Biblioteki Uczelnianej PWSW w zakładce Przysposobienie biblioteczne.
Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości. Aby uzyskać dostęp do testu, studenci proszeni są o kontakt:

j.gawel@pwsw.eu – studenci Instytutu Nauk Technicznych oraz Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia,

a.mickiewicz@pwsw.eu – studenci Instytutu Humanistyczno-Artystycznego.

 Odbycie szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego jest możliwe w terminie

 od 26 października do 15 listopada 2020 r.


Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/91/20 Rektora PWSW w Przemyślu), nastąpiła zmiana dotycząca sposobu prowadzenia zajęć.

1. Zajęcia dydaktyczne : wykłady i lektoraty odbywać się będą w trybie zdalnym.

2. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w sposób stacjonarny na terenie Uczelni,

z zachowaniem  wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych GIS.

Zajęcia praktyczne mogą też po uzgodnieniu z wykładowcą odbywać się w formie hybrydowej.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z nowym planem godzin, który uwzględnia formę prowadzenia zajęć.

 


Szkolenie BHP

Drodzy studenci !!!

Uprzejmie informujemy, iż studenci I roku studiów zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu BHP.

W dniach 15 i 16 października 2020 r. będą rozsyłane do Państwa na adresy mailowe podawane podczas procesu rekrutacji informacje dotyczące szkolenia.  Studenci proszeni są o zapoznanie się z otrzymanymi wiadomościami.

Należy pamiętać, że uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE.


Szanowni Państwo,

W dniu 14 października 2020 r. odbędzie się spotkanie kadry dydaktycznej i studentów kierunku Architektura Wnętrz w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym w budynku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E.

Ze względów epidemiologicznych spotkanie odbędzie się w następującej formie:

Spotkanie kadry dydaktycznej i studentów 1 i 2 roku, sala 3.20 B  K.T.-  godz. 12.00

Spotkanie kadry dydaktycznej i studentów 3 i 4 roku, sala 3.20 B  K.T. –  godz. 13.00

 

Kierownik Zakładu Architektury Wnętrz

dr Anna Kałamarz- Kucz


Ważności legitymacji

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji.


Organizacja pracy sekretariatu na czas zawieszenia zajęć

W związku z trwającym ograniczeniem funkcjonowania PWSW w Przemyślu (scan zarządzenie nr 21 z 25.03.2020 r. ograniczenie funkcjonowania) ograniczony został także dostęp do budynków uczelni.

Wszystkie sprawy studenckie należy realizować drogą mailową:

j.gwizdala@pwsw.eu