Rekrutacja

Rekrutacja na studia w PWSW rozpoczyna się 23 maja 2022 roku

Nabór kończy się 29 lipca 2022 roku

Architektura Wnętrz prowadzi rekrutację na 3,5 letnie studia I stopnia – licencjackie w trybie stacjonarnym. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz przeglądu prac kandydata (dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).