Wydarzenia

 

Projekt realizowany przez studentów

Studenci 2 roku Architektury Wnętrz  pod opieką mgr inż. Marty Bochenek-Bartnickiej mają wyjątkową możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności projektowych, poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w późniejszych realizacjach zawodowych.

Studenci kierunku Architektura Wnętrz w ramach realizowanego przez PWSW projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”, wykonują “ZADANIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W FORMIE PROJEKTOWEJ – REFORMACI- PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ DYDAKTYCZNYCH”

W dniu 16.06.2021 r. odbyła się w Klasztorze pierwsza wizyta mająca na celu zapoznanie studentów  z realizowanym zadaniem, historią obiektu oraz oczekiwaniami inwestora.

Następnie studenci wizytowali salon sprzedaży EREM DESIGN w Przemyślu. W ramach zajęć przeprowadzona została prezentacja dostępnych materiałów ceramicznych na rynku. Pani Beata Januszkiewicz wieloletni sprzedawca omówiła klasyfikację produktów,  możliwości ich użycia, technologię produkcji. Studenci zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu współpracy z klientem i lokalnymi firmami na rynku. Omówiony został projekt aranżacji wnętrz salek edukacyjnych u Ojców Reformatów w Przemyślu.

W dniu 30.06.2021 r. na PWSW w Przemyślu firma Mikomax Polska przeprowadziła obszerny wykład na temat dostępnych produktów meblowych wyposażenia wnętrz biurowych, komercyjnych, usługowych, indywidualnych. Omówiona została tematyka z zakresu: materiałów wykończeniowych mebli, formy dostępnych mebli, współczesny design, możliwości wykorzystania prezentowanych produktów we wnętrzach, klimat wnętrz w zależności od funkcji, oczekiwania klientów. Następnie przeprowadzona została dyskusja pomiędzy studentami, a osobami prezentującymi produkty w zakresie realizowanego zadania.

Kolejną część zajęć poprowadził inżynier Jacek Baran, który zaprezentował i omówił stosowane wewnątrz budynku instalacje elektryczne, wod-kan, gaz, stosowane oznaczenia techniczne w rysunku budowlanym, wskazał jakie elementy budynku pełnią funkcję konstrukcyjną w odniesieniu do realizowanego projektu. 

Kolejnym etapem będzie aranżacja i  wizualizacja projektów, a następnie realizacja zaprojektowanych  przez studentów wnętrz.

Z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam do śledzenia, udostępniania i rozpowszechniania  naszej strony na  Facebooku:
Projektowanie Graficzne – Architektura Wnętrz PWSW Przemyśl

  Prezentacje Dyplomowe 2021 z Architektury Wnętrz – publikacje  w czerwcu i lipcy 2021.

 

https://www.facebook.com/PWSWgrafika

 

Zapraszam .

 

 

Zapraszamy na wystawę: DIALOG
 
Wystawa wykładowców  oraz studentów Zakładu Projektowania Graficznego i Zakładu Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Ekspozycja zatytułowana „Dialog” prezentuje prace studentów realizowane w pracowniach projektowych i plastycznych oraz wybrane projekty, rysunki, malarstwo, grafikę  pedagogów – artystów i projektantów. Prezentowane prace  to efekt swoistego dialogu, wzajemnej  wymiany myśli doświadczeń, energii i twórczej inspiracji.
 
Wystawę można oglądać od 04.05.2021 do 10.06.2021.
 
 
 

Zapraszamy na wystawę

Wystawa wykładowców  i studentów  Zakładu Architektury Wnętrz oraz Zakładu Projektowania Graficznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w Galerii Miejskiej Zespołu szkół Plastycznych im Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.

Ekspozycja zatytułowana „Mistrz i Uczeń” prezentuje prace studentów realizowane w pracowniach projektowych i plastycznych oraz wybrane projekt, rysunki, malarstwo, grafikę  pedagogów – artystów i projektantów.

Wystawę można oglądać od 09.02.2021 do 26.02.2021.