Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

21 lutego 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uprawnienia do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomach:

  • B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

  • B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą. Otrzymany certyfikat jest jedynym państwowym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

Przydatne informacje o egzaminie:

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html