Historia

Studia licencjackie na kierunku Historia są prowadzone od 2001 roku.  Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w systemie stacjonarnym.

Władze Instytutu Humanistyczo-Artystycznego i Zakładu Historii

Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Artystycznego

dr Irena Kozimala

Kolegium Techniczne

II p. 3.28

Kierownik Zakładu Historii

dr Grzegorz Szopa

Kolegium Techniczne

II p. 3.29


Sekretariat Zakładu Historii

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37-700 Przemyśl
tel. 16 735 52 23
e-mail: m.dega@pwsw.eu

Kolegium Techniczne

II p., pokój 3.25

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania studentów: 10.00 – 14.00
(w piątek sekretariat nieczynny dla studentów)


Współpraca

W ramach współpracy z instytucjami na terenie miasta Przemyśla pracownicy Zakładu Historii zatrudnieni na kierunku Historia współpracują z:

  • Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
  • Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu
  • Archiwum Państwowym w Przemyślu
  • Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu

Zakład Historii współpracuje również z licznymi organizacjami polonijnymi w zakresie krzewienia kultury i historii Polski w kraju i za granicą.