Dyżury

Harmonogram dyżurów i konsultacji w semestrze letnim

roku akademickiego 2021/2022

Imię i nazwisko pracownika

Dzień tygodnia

Godzina

Numer pokoju

Dyrektor Instytutu

dr Irena Kozimala

poniedziałek

15.00-16.30

3.28 KT

Kierownik Zakładu

Dr Grzegorz Szopa

piątek

11.30-13.00

3.29 KT

Opiekun praktyk

Dr Grzegorz Szopa

poniedziałek

10.00-11.30

3.29 KT

Dr Grzegorz Klebowicz

wtorek

13.15-14.45

3.30 KT

Dr Lucjan Fac

czwartek

15.00-16.30

3.30 KT

Nauczyciele akademiccy

Dr Dariusz Iwaneczko

poniedziałek

10.30-11.30

2.21 KT

Dr Elżbieta Dybek

środa

16.45-18.15

3.28/3.30 KT

Dr hab. Stanisław Stępień

środa

15.20-16.50

3.30 KT

Mgr Bartłomiej Marczyk

Środa

czwartek

14.00-15.15

14.15-15.00

3.30 KT

Dr Grzegorz Szopa

piątek

11.30-13.00

3.29 KT