Dyżury wykładowców

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
na kierunku Historia
Wykładowca
Termin
Sala
dr hab. Stanisław Stępień
czwartek 15.00-16.30
zdalnie
dr Irena Kozimala
poniedziałek 15.15-16.45
zdalnie
dr Elżbieta Dybek
czwartek 18.45-20.15
zdalnie
dr Dariusz Iwaneczko
poniedziałek 13.00-14.30
zdalnie
dr Lucjan Fac
czwartek 20.00-21.30
zdalnie
dr Andrzej Gliwa
poniedziałek 11.00-12.30
zdalnie
dr Grzegorz Klebowicz
wtorek 14.30-16.00
zdalnie
dr Grzegorz Szopa
piątek 14.10-15.30
16.20-16.45
18.15-19.00
zdalnie
mgr Oleksandra Czopko
wtorek 13.00-13.30
środa 14.30-15.00
czwartek 14.30-15.00
zdalnie
mgr Bartłomiej Marczyk
czwartek 15.30-17.00
zdalnie