Dyżury

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
na kierunku Historia
Wykładowca
Termin
Sala
dr hab. Stanisław Stępień
środa 13.30-15.00
zdalnie
dr Irena Kozimala
czwartek 17.45-19.30
zdalnie
dr Elżbieta Dybek
środa 15.00-16.30
zdalnie
dr Dariusz Iwaneczko
poniedziałek 10.00-11.30
zdalnie
dr Lucjan Fac
środa 19.15-20.45
zdalnie
dr Andrzej Gliwa
piątek 16.00-17.30
zdalnie
dr Grzegorz Klebowicz
wtorek 15.15-16.45
zdalnie
dr Grzegorz Szopa
wtorek 16.35-17.05
środa 19.30-20.05
zdalnie
mgr Oleksandra Czopko
środa 12.40-14.10
zdalnie
mgr Bartłomiej Marczyk
środa 13.30-15.00
zdalnie