Dyżury

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunku Historia

 

L.P.

 

 

Nazwisko i imię

 

dzień

tygodnia

godziny

od – do

 

pokój

1 Dr Irena Kozimala poniedziałek 13:45 – 15:15 Pałac

16/17

2 Prof. Jan Draus czwartek

 

9.35 – 11.05 KW 217

 

3 Dr Elżbieta Dybek urlop w roku akademickim 2018/2019
4 Dr Lucjan Fac środa 15:30-16:15

17:45-18:30

Pałac

1

5 Dr Andrzej Gliwa poniedziałek 13:45-14:30

16:50-17:35

Pałac

42

6 Dr Dariusz Iwaneczko poniedziałek 11.10 – 12.40 KW

112

7  

Dr Stanisław Stępień

 

środa 11:30-13:00 Pałac

46

8 Dr Grzegorz Szopa poniedziałek  

15:30 – 17:00

Pałac

1

9 Dr Andrzej Trojnar czwartek 13:50 – 15:20 Pałac

42

10 Dr Grzegorz Klebowicz czwartek 17:00 – 18:30 Pałac

49

11 Mgr Oleksandra Czopko poniedziałek 14:30-15:15 2.7

Kolegium Techniczne

wtorek 14:30 – 15:15
12 Mgr Bartłomiej Marczyk wtorek 13:45-15:15 Pałac

18