Dyżury wykładowców

 

Godziny konsultacji pracowników dydaktycznych

Zakładu Historii PWSW w Przemyślu

Rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy

 

 

L.p.

 

 

Nazwisko i imię

 

dzień

tygodnia

godziny

od – do

Kolegium Techniczne

pokój nr

1 Dr Irena Kozimala poniedziałek 14:30-16:00 3.28

 

2 Dr Elżbieta Dybek piątek 9:30 -11:00 3.28

 

3 Dr Lucjan Fac wtorek 16:35- 18:05 3.25

 

4 Dr Andrzej Gliwa poniedziałek

 

11:45-12:30

 

3.25

 

piątek

 

14:20-15:05

 

3.25

 

5 Dr Dariusz Iwaneczko poniedziałek 17:45-19:15 3.25

 

6  

Dr Stanisław Stępień

 

czwartek 13:00-14:30  

3.25

7 Dr Grzegorz Szopa czwartek 13:00-14:30 3.25

 

8 Dr Grzegorz Klebowicz wtorek 15.25-16.10

 

 

3.25

środa 15.25-16.10

 

9 Mgr Oleksandra Czopko piątek 15:25-16:10 3.25
środa

czwartek

10:45- 11:10

10:45- 11:10

10 Mgr Bartłomiej Marczyk poniedziałek 16:10-17:40 3.25