Koło Naukowe Historyków

O Kole Naukowym Historyków

Koło Naukowe Historyków Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (KNHS PWSW) jest niezależną organizacją studencką o charakterze naukowym.


 

Cele Koła

Za główny cel stawiamy sobie poszerzanie własnej wiedzy historycznej oraz prowadzenie działań popularyzujących historię, publikowanie prac badawczych członków koła, a także przygotowanie do działalności naukowej.
Naszym zdaniem istotną rolę w procesie integracji studentów, uzupełniającą proces kształcenia, spełniają organizowane przez KNHS piesze rajdy, objazdy naukowe, spotkania i konferencje czy wreszcie imprezy towarzyskie.


Władze Koła Naukowego Historyków

 

Prezes KNHS: Jakub Ostrowski

Opiekun Koła: dr Grzegorz Klebowicz


 

Kontakt

Koło Naukowe Historyków Studentów
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Instytut Historii ul. Książąt Lubomirskich 6

Pałac Lubomirskich sala 46

37-700 Przemyśl
e-mail: knhs@pwsw.pl