Kierunek Historia

 

 

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Historia

 

Instytutu Historii  od 2001 roku prowadzi studia I stopnia licencjackie w trybie stacjonarnym na kierunku Historia. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia na kierunku Historia mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

 

 

 

 

Władze Instytutu


 

Dyrektor Instytutu

dr Irena Kozimala

Kolegium Techniczne

II p. 3.28

 

Wicedyrektor

dr Elżbieta Dybek

Kolegium Techniczne

II p. 3.28

 

Kierownik Zakładu Historii

dr Stanisław Stępień

Pałac Lubomirskich, II piętro, pokój 46

 

Kierownik Zakładu Turystyki Międzynarodowej

dr Grzegorz Szopa

 

 

Sekretariat Instytutu


ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37-700 Przemyśl
tel. (16) 16 735 51 72
e-mail: historia@pwsw.pl

Kolegium Techniczne

II p., pokój 3.28

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00

 

 

Współpraca


W ramach współpracy z instytucjami na terenie miasta Przemyśla pracownicy Instytutu Historii zatrudnieni na kierunku Historia współpracują z:

  • Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
  • Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu
  • Archiwum Państwowym w Przemyślu
  • Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu

Instytut Historii współpracuje również z licznymi organizacjami polonijnymi w zakresie krzewienia kultury i historii Polski w kraju i za granicą.