Kierunek Historia

 

 

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Historia

 

Studia licencjackie na kierunku Historia są prowadzone od 2001 roku.  Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w systemie stacjonarnym.

 

 

 

 

Władze Instytutu Humanistyczo-Artystycznego  i Zakładu Historii


 

Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Artystycznego

dr Irena Kozimala

Kolegium Techniczne

II p. 3.28

 

Kierownik Zakładu Historii

dr Grzegorz Szopa

Kolegium Techniczne

II p. 3.30

 

 

Sekretariat Zakładu Historii


ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37-700 Przemyśl
tel. 16 735 52 23
e-mail: historia@pwsw.pl

Kolegium Techniczne

II p., pokój 3.25

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania studentów: 10.00 – 14.00
(w piątek Sekretariat nieczynny dla studentów)

 

Współpraca


W ramach współpracy z instytucjami na terenie miasta Przemyśla pracownicy Zakładu Historii zatrudnieni na kierunku Historia współpracują z:

  • Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
  • Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu
  • Archiwum Państwowym w Przemyślu
  • Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu

Zakład Historii współpracuje również z licznymi organizacjami polonijnymi w zakresie krzewienia kultury i historii Polski w kraju i za granicą.