Rekrutacja studentów 2019/2020

 

Od 1 września 2019 r. ruszyła rekrutacja studentów do udziału w projekcie

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Priorytet III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5:   Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w podziale na trzy edycje.

UWAGA! Do udziału w projekcie (w każdej edycji) zostanie zakwalifikowanych jedynie 10 osób!

 

TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW:

I edycja: od 1 września do 15 października 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r.

III edycja: od 1 września do 15 października 2021 r.

 

W ramach Projektu studenci PWSW w Przemyślu będą mieli możliwość zdobycia nowych kompetencji                 i kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych.

Dla Studentów studiów I stopnia z kierunku Historia w ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Badanie kompetencji – dwa indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym,
 • Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty w wymiarze 30 godzin, prowadzone przez Eksperta z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy, mające na celu konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z praktyką,
 • Wizytę studyjną – wizyta w jednej z polskich firmach/przedsiębiorstw, realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Certyfikowane szkolenia:
 • Pilot wycieczek (90 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Przewodnik wycieczek po regionie (50 godzin) – 5osób w edycji,
 • Przewodnik wycieczek rowerowych (30 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Animator sportu i rekreacji (30 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Język angielski w branży turystycznej (25 godzin) – 5 osób w edycji.
 • Certyfikowane szkolenia (wspólne dla studentów kierunków: Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Historia):
 • Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin (15 godzin) – 16 osób w edycji,
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (25 godzin) – 8 osób w edycji,
 • Jak prowadzić własny biznes (25 godzin) – 8 osób w edycji,
 • Kurs choreografii (90 godzin) – 8 osób w edycji,
 • Prowadzenie obsługi biura (25 godzin) – 8 osób w edycji.

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

 1. być Studentem/Studentką I stopnia kierunku Historia,
 2. być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów – w okresie rekrutacji 3 semestr.

Formularze rekrutacyjne należy składać w  BIURZE  PROJEKTU do dnia 15 października 2019 r.:

Dział Rozwoju i Współpracy  PWSW w Przemyślu

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)

tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA: