Rekrutacja

Instytut Historii prowadzi rekrutację na 3 letnie studia I stopnia – licencjackie w trybie stacjonarnym

(bezpłatne) na kierunku Historia. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu świadectw (dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 

HISTORIA

CZEKA NA CIEBIE!

 

ZGŁOŚ SIĘ I POCZUJ HISTORIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE

    Do pobrania