Rekrutacja

Rekrutacja na studia w PWSW rozpoczyna się 23 maja 2022 roku

Nabór kończy się 29 lipca 2022 roku

Zakład Historii prowadzi rekrutację na 3 letnie studia I stopnia – licencjackie w trybie stacjonarnym

(bezpłatne) na kierunku Historia.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu świadectw (dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).