Ogłoszenia

2 lutego 2018

III rok zaliczenie praktyk studenckich

Studenci III roku   W dniu 7 stycznia br. odbędzie się zaliczenie praktyk studenckich z V semestru u dra Grzegorza Szopy. Prosimy o stawienie się z wyma...