Ogłoszenia

19 lutego 2020

Egzaminy poprawkowe dla I roku historii


Egzaminy poprawkowe

I rok historii

W dniu 25 lutego 2020 roku o godzinie 10:00, II piętro sala 3.25 odbędzie się egzamin poprawkowy z Prahistorii ziem polskich u mgra Andrzeja Koperskiego.

 

W dniu 25 lutego 2020 roku o godzinie 18:30, II piętro sala 3.25 odbędzie się egzamin poprawkowy z Geografii turystycznej regionu u mgra Piotra Pilcha