Ogłoszenia

5 września 2019

Egzaminy poprawkowe – mgr M. Adamowicz


PNJA – słuchanie  I rok – 11.09.2019 godz. 9.00-9.45 s. 2.24 KT

PNJA – słuchanie II rok – 11.09.2019  godz. 10.00-10.45 s. 2.24 KT

PNJA – słuchanie  III rok – 10.09.2019 godz. 9.00-9.45 s. 2.24 KT

PNJA – czytanie  I rok – 12.09.2019 godz. 9.00-10.00 s. 2. 24 KT

Historia Literatury I rok – 13.09.2019 godz. 9.00-10.00 s. 2.24 KT

Termin konsultacji

06.09.2019 godz. 9.00 s. 2.24 KT

09.09.2019 godz. 9.00 s. 2.24 KT