Ogłoszenia

17 czerwca 2019

I rok egzaminy


I rok

21 czerwca, godz. 10:00

Dr Andrzej Gliwa

Nauki Pomocnicze Historii

 

24 czerwca, godz. 16:00

Dr Grzegorz Klebowicz

Historia średniowieczna Polski

Historia średniowieczna powszechna