Ogłoszenia

16 lutego 2018

II i III rok pierwsze zajęcia z profesorem Jerzym Jarzębskim odbędą się 20 lutego br


II i III rok

pierwsze zajęcia z profesorem Jerzym Jarzębskim (wykład monograficzny, historia kultury i sztuki w Polsce)

odbędą się 20 lutego br.