Ogłoszenia

12 czerwca 2019

II rok – egzaminy


II rok

Historia powszechna

Dr Irena Kozimala

17.06.2019, godz. 16:00

 

Historia Polski

Dr Irena Kozimala

28.06.2019, godz. 17:30