Ogłoszenia

12 marca 2019

II rok historii – 13 i 20 marca nie odbędą się zajęcia z drem Stanisławem Stępniem


II rok historii – 13 i 20 marca odwołane zajęcia z drem Stanisławem Stępniem

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 27 marca.