Ogłoszenia

27 września 2019

III rok filologii polskiej – przedmiot z zakresu nauk społecznych


Studenci III roku obowiązkowo wybierają przedmiot z zakresu nauk społecznych – wykład w ilości 30 godzin/semestr