Ogłoszenia

20 lutego 2020

III rok historii zmiana sali


Uwaga III rok zmiana sali

Wykład monograficzny z profesorem Janem Drausem będzie odbywał się w Kolegium Wschodnim, I piętro, sala 113