Ogłoszenia

2 lutego 2018

III rok zaliczenie praktyk studenckich


Studenci III roku

 

W dniu 7 stycznia br. odbędzie się zaliczenie praktyk studenckich z V semestru u dra Grzegorza Szopy.

Prosimy o stawienie się z wymaganą dokumentacją na godzinę 16:00, pałac, sala nr 10.