Ogłoszenia

24 września 2019

Indywidualny system studiowania!


Studenci ubiegający się o indywidualny system studiowania powinni złożyć w sekretariacie instytutu podanie do Rektora o indywidualny system studiowania.