Ogłoszenia

29 stycznia 2020

Konsultacje dra Grzegorza Klebowicza (historia)


Konsultacje z drem Grzegorzem Klebowiczem odbędą się

4 lutego w godzinach 15:00-16:00, sala 2.22