Ogłoszenia

24 października 2018

Ogłoszenie Samorządu Studentów PWSW


Samorząd Studentów zwraca się z prośba o przesłanie następującej informacji do studentów ( wiadomość do starostów i maile grupowe )

 

W dniu 29.10.2018 o godzinie 12:00 na Auli Kolegium Wschodnie odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu Praw i Obowiązków Studenta dla wszystkich osób będących na pierwszym roku studiów. Zapraszamy również studentów wyższych roczników.

Będzie sprawdzana lista obecności