Ogłoszenia

30 października 2018

Przypomnienie dla III LS i III FP


Przypomnienie o obowiązku uczestniczenia III LS i III FP w zajęciach z przedmiotu z zakresu nauk społecznych – wykład 30 godz. w semestrze zimowym