Ogłoszenia

17 czerwca 2019

Terminarz egzaminów w sesji letniej 2018/2019


Terminarz egzaminów w sesji letniej 2018/2019

Filologia polska

17.06.2019 8.00 s.114 Kultura i historia Galicji – dr O. Solarz II FP
17.06.2019 10.00 114 Poetyka – dr J. Zięba I FP
18.06.2019 14.30 s.2 KW Tekstologia – dr B. Żywicka I FP
19.06.2019 8.30 s. 114 KW Nauka o współczesnym języku polskim – dr B. Żywicka I FP
11.06.2019 16.30 s. 114 KW Nauka o współczesnym języku polskim  – dr B. Żywicka II FP
18.06.2019 12.00 s.222 KW Ochrona własności intelektualnej – dr J. Musiał III FP
18.06.2019 12.00 9 KW Nauczanie języka polskiego jako obcego – dr D. Markiewicz III FP
18.06.2019 11.00 114 Literatura oświecenia – dr A. Gocal I FP
17.06.2019

24.06.2019

10.00 s. 222 KW Literatura pozytywizmu – dr J. Musiał II FP
19.06.2019 10.00-14.00

16.00-18.00

Język angielski – mgr O. Czopko II FP

 

Filologia angielska

18.06.2019 10.00-11.00 9 KW PNJA –gramatyka praktyczna – mgr P. Cisło I FA
18.06.2019 11.00-12.00 9 KW PNJA – pisanie – mgr P. Cisło I FA
17.06.2019 8.00 s. 114 Kultura i historia Galicji – dr O. Solarz II FA
17.06.2019 9.00 2 KW PNJA – czytanie – dr E. Rachfał III FA
18.06.2019 10.15 2 KW PNJA – gramatyka praktyczna – dr V. Ciećko II FA
18.06.2019 11.00 2 KW PNJA – pisanie – dr V. Ciećko III FA
17.06.2019 12.00-13.15 114 KW PNJA – pisanie – mgr P. Cisło II FA
19.06.2019 9.00-9.45 2.24 KT PNJA – słuchanie – mgr M. Adamowicz I FA
19.06.2019 10.00-10.45 2.24 KT PNJA – słuchanie – mgr M. Adamowicz II FA
19.06.2019 11.00-11.45 2.24 KT PNJA – słuchanie – mgr M. Adamowicz III FA
19.06.2019 12.00 2.24 KT PNJA – mówienie – mgr A. Andrzejewska I FA
24.06.2019 9.00-10.00 2.24 KT PNJA – czytanie – mgr M. Adamowicz I FA
24.06.2019 10.00 114 KW PNJA – czytanie i leksyka – dr J. Rachfał II FA
25.06.2019 9.00-10.00 2.24 KT Historia literatury – mgr M. Adamowicz I FA
25.06.2019 11.00 9 KW Historia i kultura – dr E. Rachfał I FA
25.06.2019 11.00 9 KW Historia i kultura – dr E. Rachfał II FA
25.06.2019 10.00 9 KW PNJA – mówienie – dr E. Rachfał II FA
26.06.2019 10.00 114 KW Gramatyka opisowa j. angielskiego – dr J. Rachfał II FA
26.06.2019 11.00 114 KW PNJA – fonetyka – dr J. Rachfał II FA
26.06.2019 11.00 114 KW PNJA – fonetyka – dr J. Rachfał I FA

 

 

Lingwistyka stosowana

 

17.06.2019 9.00 s. 114 MNJU – pisanie – dr O. Solarz III LS
17.06.2019 10.00 s. 144 MNJU – debaty – dr O. Solarz III LS
17.06.2019 11.00 s. 114 MNJU –prezentacje –dr O. Solarz III LS
17.06.2019 12.00 s. 114 Przekład tekstów specjalistycznych – dr O. Solarz III LS
17.06.2019 13.00 s.114 Kultura języka ukraińskiego – dr O. Solarz III LS
18.06.2019 11.00 2 KW MNJA – pisanie – dr V. Ciećko III LS
18.06.2019 12.30 2 KW MNJA – czytanie – dr V. Ciećko III LS
19.06.2019 9.00 2.24 MNJA – słuchanie – mgr A. Andrzejewska III LS