Ogłoszenia

27 listopada 2019

Uwaga I rok


UWAGA I rok

W dniu 29 listopada br. o godzinie 17:40 odbędą się zajęcia z drem Lucjanem Facem Ochrona przyrody środowiska geograficznego i krajobrazu kulturowego w Polsce i regionie

Obecność obowiązkowa