Ogłoszenia

12 lutego 2019

Ważna informacja dla III FA!


Szanowni Państwo,

na VI semestrze obowiązuje Przedmiot z zakresu nauk społecznych w wymiarze 30 godzin – wykład, 2 ECTS.

Przedmiot ten należy wybrać spośród kierunków: Stosunki międzynarodowe, politologia lub socjologia.