Ogłoszenia

27 września 2018

Ważna informacja dla studentów III roku filologii polskiej i lingwistyki stosowanej!


Szanowni Studenci III roku filologii polskiej i lingwistyki stosowanej,

oprócz zajęć umieszczonych na grafiku w programie nauczania na rok akad. 2018/19 na V semestrze (zimowym) jest obowiązkowy Przedmiot z zakresu nauk społecznych w wymiarze 30 godz. Jest on realizowany w Instytucie Nauk Społecznych. Proszę zapoznać się z grafikami na kierunkach: Socjologia i stosunki międzynarodowe i taki przedmiot wybrać. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.