Ogłoszenia

17 marca 2020

Ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020


W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 marca 2020 r., elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31maja 2020 r.,