Ogłoszenia

9 listopada 2018

Zmiana grafików dla I i II filologii polskiej w dniu 20.11.2018


I rok filologii polskiej

9.50-11.20 – Literatura powszechna – dr J. Zięba

11.20-12.50 – Poetyka – dr J. Zięba

II rok filologii polskiej

13.00 – 14.30 – Literatura powszechna – dr J. Zięba