Sesja 17-18 października  2020 r.

REJESTRACJA NA EGZAMIN ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ.

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje w dniach 17-18 października  2020 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach:

B1, B2, C1 oraz C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

B1 oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

Rejestracja kandydatów: od 17.08.2020 r. do wyczerpania miejsc.

 

Miejsce egzaminu: Filologia polska, Instytut Humanistyczno-Artystyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

 

Jak się zarejestrować na egzamin?

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i wysłać jego skan na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Zakład Filologii, Instytut Humanistyczno-Artystyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

 

2. wpłaty należy dokonać tylko po otrzymaniu potwierdzenia, do 7 dni od otrzymania wiadomości, a kopię dowodu wpłaty wysłać na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl

 

Brak opłaty do 7 dnia od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Po rejestracji nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Opłaty: 

poziom B1 (dorośli) –  662 zł (150 euro)

poziom B2 (dorośli) –  662 zł (150 euro)

poziom C1 (dorośli) –  794 zł (180 euro)

poziom C2 (dorośli) –  794 zł (180 euro)

poziom B1 (dzieci i młodzież) –  397 zł (90 euro)

poziom B2 (dzieci i młodzież) –  397 zł (90 euro)

 

wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie podana później).

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,  wpłaty należy dokonać w złotych polskich zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wpłata.

 

Średni kurs euro z dnia 31.07.2020 r.: 4,4072   

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

 

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT    INGBPLPW

IBAN    PL

 

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34

40-086  Katowice

 

 

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

 

Adres e-mail, telefon kontaktowy:  certyfikat.polski@pwsw.pl ;  (16) 735 52 23 Filologia polska

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji. 

Przydatne informacje o egzaminie:

 

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html