Sesja 20-21 listopada 2021 r.

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje w dniach 20-21 listopada 2021 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach:

B1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Rejestracja kandydatów: od 21.09.2021 r., godz. 09.00

Rejestracja na poziom B1 i C2 została zamknięta.

Miejsce egzaminu: Instytut Humanistyczno-Artystyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl, Kolegium Techniczne

Jak się zarejestrować na egzamin?

  1. proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj: https://ih.pwsw.pl/polonistyka/egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego/formularz-zgloszeniowy/  i wysłać jego skan na adres:  certyfikat.polski@pwsw.eu
  2. wpłaty należy dokonać tylko po otrzymaniu potwierdzenia, do 7 dni od otrzymania wiadomości, a kopię dowodu wpłaty wysłać na adres:  certyfikat.polski@pwsw.eu

Brak opłaty do 7 dnia od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Opłaty:

poziom B1 (dorośli) –  681  zł (150 euro)

poziom C2(dorośli) –  817 zł (180 euro)

wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie podana później).

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT    INGBPLPW     

IBAN   PL

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34

40-086  Katowice

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

Adres e-mail, telefon kontaktowy: certyfikat.polski@pwsw.eu;  (16) 735 52 23

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie:

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html